Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Kürşat Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Merkezinde Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği ve Bilgi İşlem Merkezi başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet projesi’nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 2002 yılında ABD’nin İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olmuştur. Kürşat Çağıltay halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi başkanı ve ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordinatörüdür.

Türkiye’nin endüstri standartlarında ilk İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarını ODTÜ’de kuran Prof.Dr. Kürşat Çağıltay’ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, eğitsel nörobilim, sosyal enformatik, performans teknolojileri ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.

Dr. Didar Bayır

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doktorasını İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış olan Dr. Öğretim Üyesi Didar Bayır, iş hayatına İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi  (IRCICA) Kütüphanesi’nde başlamış, daha sonra Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde Referans Bölümü Sorumlusu olarak başladığı görevine sırasıyla Kütüphane Direktör Yardımcısı ve Kütüphane Direktörü olarak devam etmiştir. Bayır, Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İstanbul Şubesi Başkanlığı, TKD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER) Library Management & Administration Division, Communications & Marketing Committee ve Executive Board üyelikleri yapmış olan Bayır, ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalara aktif olarak katkıda bulunmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği destekli PULMAN-XT Projesi (2002-2003) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ILIPG ile birlikte yürütülen Bilgi Okuryazarlığı Projesi (2008-2009)nin koordinatörlüklerini yapmıştır.

Gri Yayınlar: Tanımlama, Sağlama, Bibliyografik Sunuş ve İşlemler başlıklı yüksek lisans tezi basılmış olan Bayır’ın çevirdiği, hazırladığı kitaplar ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makale ve yazıları bulunmaktadır.