YAZIŞMA ADRESİ

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)
Fidanlık Mah., Marmara Sok. No:38/17, 06420

Yenişehir / Çankaya / Ankara

E-POSTA ADRESİ

[email protected]