Z kuşağı kimi kaynaklara göre 1996-2011 yılları arası, kimi kaynaklara göre ise 2000-2021 yılları arası olarak tanımlanmaktadır ve el, göz, kulak gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek kuşak olarak bilinmektedir. Teknolojiye uyum sağlama becerileri üst düzeyde olan Z kuşağı; hızlı algılama, hızlı öğrenme ve hızlı tüketme özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Ne istediğini çok iyi bilen, istediği her şeyin gerçekleşebilir olduğunu düşünen; iyi bir eğitime ve bilgiye ilk elden erişime önem veren, aynı zamanda geleceğin tüketici profilini oluşturan Z Kuşağı, gerek sosyal yaşamında gerekse eğitim hayatında eşzamanlı olarak hız, uyum, algılama ve tüketme becerilerini de göstermektedirler. Sosyal ağları ve internetin tüm imkanlarını olağanüstü bir beceri ile kullanabilen bu kuşağın aynı zamanda bilgi arama davranışları da değişim ve gelişim göstermekte; daha hızlı algılama, erişim ve tüketme davranışları sergilemektedirler.

Z kuşağı, yukarıda bahsedilen bireysel özellikleri ile geldikleri üniversitelerde; derslerin işleyişinde, akademik ilişkilerde ve bilgiye erişim noktası olan kütüphanelerde eş davranışsal özellikleri aramaktadırlar. İstedikleri bilgi kaynağını hemen o anda isteyen, zaman algısı kısıtlı ve empati yeteneği az olan Z kuşağı ile karşı karşıya kalan üniversite kütüphaneleri de kullanıcılarının beklentilerine uyum göstermek için hizmet, personel, koleksiyon ve hatta fiziki koşullar gibi temel unsurlarda değişime gitmektedirler.

Bu doğrultuda UNAK2018 Sempozyum’unda; üniversite kütüphanelerinin Z kuşağı uyum süresince hangi temel unsurlardan etkilendiği, çözüm önerileri ve örnekler konu edilecektir.

Sempozyumda yer alacak bildiriler; aşağıdaki ana başlıkları ve üniversite kütüphanelerindeki uygulamaları kapsayacaktır.

 • Z kuşağı temel özellikleri
 • Değişen kullanıcı profili
 • Mobil teknolojiler ve uygulamaları
 • Sosyal medya kullanımı
 • Referans hizmetlerindeki değişim
 • Kütüphane hizmetleri pazarlamasında mobil teknolojilerin kullanımı
 • Fakülte kütüphaneciliği
 • Canlı referans hizmetleri
 • Video oyunlarının akademik kullanımı
 • İlk yıl öğrencisi – kütüphane ilişkisi
 • Geleneksel bilgi ve becerilerin IT bilgisi ile birleştiren kütüphaneciler ( Blended librarians )
 • Kütüphane ve kütüphanecilerin akademik başarıya etkisi
 • Uzaktan eğitim öğrencileri için kütüphane hizmetleri