Düzenleme Komitesi

Nilüfer Saros

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK Dokümantasyon Merkezinde görev yapmış ve çeşitli özel sektör kurumlarında arşiv ve kütüphane kurulması çalışmaları yapmıştır. 1992 yılında EBSCO Information Services’da göreve başlayan Saros 1995 yılında Genel Müdür olmuş ve 2012 yılında emekli oluncaya kadar bu kurumda görevine devam etmiştir. ÜNAK ve TKD üyesidir.

Fatih Kumsel

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla, Kara Harp Okulu, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’nde çalışan Fatih Kumsel, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Emekli olan Kumsel 2006-2008 yılları arasında ÜNAK YK Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. ANKOS Derneği kurucu üyesi ve TKD üyesidir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1994 yılında mezun olan Yücel 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nden ayrılarak PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. PTT Genel Müdürlüğü’nde üç yıl çalıştıktan sonra tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 10.03.2011 tarihinde itibaren Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ömer Orhan

2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Fak. Doküm. Ve Enf. Böl’den mezuniyeti sonrası Atılım Üniv., Ank. Üniv. Geliştirme Vakfı Koleji, THK Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniv. de görev yapan Orhan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde uzman olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan 2001 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve 2016 yılında da doktora programını tamamlamıştır. Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nde ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Doktora Programını tamamlamıştır. TKD Ankara Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı (2005-2010), Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu (Türkiye Bilişim Derneği içerisinde) üyeliği (2014-) görevlerinde bulundu. “TKD Düşünceler Bülteni” editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu (2004-2006), “TKD-HİG E-Bülteni: TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yayın Organı” editörlüğü (2007- 2010) ve “Bilgi Dünyası” dergisinin editör yardımcılığı (2012-2016) görevlerini üstlendi. Temmuz 2016’dan bu yana “Bilgi Dünyası” dergisinin editörlük görevini sürdürmektedir. Emily Dean Birincilik Ödülü alan Çakmak’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

H. Emine Gür

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nde göreve başlamış, 1993 yılında İBB. Atatürk Kitaplığı’nda referans Kütüphanecisi olarak devam etmiş, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde Katalog Kütüphanecisi olarak başlamış ve halan devam etmektedir. Kataloglama standartları, ISBD, AACR2, RDA, MARC Formatı, LC Konu Başlıkları, LC Sınıflama, Dublin Core, gibi alanlarda çeşitli eğitimler vermiştir. TKD, ÜNAK üyesidir.

Gözde Torun

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Atılım Üniversitesi Kütüphanesi’nde Kütüphaneci, 2016 yılında Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde Arşiv ve Dokümantasyon Sorumlusu olarak görev yapmıştır.  Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar Birimi’nde “Kütüphaneci” olarak göreve başlamıştır. 2018 yılı itibariyle Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Referans ve Fakülte Kütüphaneciliği Birimi’nde çalışma hayatına devam etmektedir.

Yerel Komite

Güssün Güneş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalını bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 1999 yılında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesinden 2009 yılında Bilgi ve Belge Yönetiminde doktor unvanını almıştır. 1996-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda kütüphane sorumlusu ve okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Müessese Arşivleri Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Akademik kütüphanecilik, tıp kütüphaneciliği, sağlık okuryazarlığı, dijital kütüphaneler, kütüphanecilikte bilgi hizmetleri ve teknik hizmetler, elektronik kaynak yönetimi, üst veri sistemleri ve sınıflama, kataloglama, semantik web, sağlık bilişimi, kütüphanelerde koruma çalışmaları, dayanıklı kağıt, meslek sağlığı, kütüphanelerde toz ve hava kirliliği ve yeni nesil kütüphane binaları ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadır. Akademik çalışma konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik yayını, kitapları, sözlü bildirileri ve poster çalışmaları bulunmaktadır.

Ayla Çoban

İstanbul’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kütüphaneci olarak atandı ve burada 3 yıl görev yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına naklen atandı. Halen Ödünç Hizmetleri ve ILL Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Ayşegül Türkoğlu

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında özel radyolarda radyo programcılığı yaptı. Çalışma hayatına 1996-2001 yılları arasında Wyeth ve Lilly ilaç firmalarında tıbbi mümessil olarak devam etti. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kütüphaneci olarak atandı ve Süreli Yayınlar Biriminde görev aldı. 2013 yılından itibaren ise Kullanıcı İlişkileri Birim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Bekir Özarslan

03.12.1983 tarihinde doğdu. 2006 Yılında İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümünden mezun oldu. 2007-2010 Yılları arasında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. ‘de arşiv sorumlusu olarak çalıştı. 2011-2013 yılları arasında Magnet A.Ş. Uzman TV ‘de dijital arşiv sorumlusu olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Biriminde kataloglama ve sınıflama alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilal Bozkurt

1979 yılında Heybeliada’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama programında yüksek lisans yaptı. 2011 yılında ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi / İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2002 yılında Erol Altaca Okullarında, 2004-2007 yılları arasında ise Tek-Esin Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfında Kütüphane Sorumlusu olarak çalıştı. 2007-2011 yılları arasında Muğla Üniversitesi Kütüphanesine kütüphaneci olarak atandı. 2011 yılında Marmara Üniversitesine naklen atandı. 2013 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Birsel Türkmen

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995 Yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında akademik uzman kadrosuyla çalışmaya başladı. Halen aynı yerde Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem Akyol

İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2007 yılında ikincilik derecesiyle mezun oldu. İSAM Kütüphanesi Dokümantasyon ve Arşiv Biriminde yarı zamanlı çalıştıktan sonra 2009 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Biriminde göreve başladı. 2013 yılından itibaren referans kütüphanecisi olarak çalışma hayatına devam eden Çiğdem Akyol aynı zamanda Kullanıcı İlişkileri Biriminde de görev yapmaktadır.

Dilek Çakmak

2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Rize Üniversitesine kütüphaneci olarak atandı. Rize Üniversitesinde iki yıllık çalışma hayatından sonra 2009 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına nakil olarak ataması yapıldı. Marmara Üniversitesindeki çalışmalarına Teknik Hizmetler ve Süreli Yayınlar Birimlerinde devam etmektedir.

Nargüzel Alban

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalından 2003 yılında mezun oldu. 2007 yılında Ahi Evran Üniversitesine kütüphaneci olarak atandı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına naklen atandı. Halen Marmara Üniversite Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Koleksiyon Geliştirme (Sağlama) Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Nur Hisoğlu

1991 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yıllında Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümünden, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bilgisayar işletmeni olarak göreve başladı. Daire Başkanlığında Yazı İşleri Birimi ile Kullanıcı İlişkileri Biriminin koordinatörlüğünde poster, afiş vb. görseller hazırlamaktadır.

Rahşan Talipoğlu

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun oldu. İki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 2014 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında göreve başladı. Halen Teknik Hizmetler Biriminde kataloglama ve sınıflama alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Seyhan Karabudak

Denizli’de doğdu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kütüphaneci olarak göreve başladı ve ardından Malatya İnönü Üniversitesinde kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etti. 2017 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanıcı Hizmetleri Biriminde görev yapmaktadır.

Yaşar Göçer

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalından 2000 yılında mezun oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
1998-2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2000- 2005 yılları arasında Yordam Bilgi Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemlerinde Eğitim ve Teknik Destek Birim Sorumlusu olarak görev yaptı.
2006 yılında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında uzman kadrosuyla, Kütüphane Sistem ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Yaşar Göçer halen aynı kurumda Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Oğuz İçimsoy

1963 yılında İstanbul’da doğan Oğuz İcimsoy, 1983 yılında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 1988’de Loughborough University of Technology (LUT), Department of Library and Information Studies’te Yüksek Lisansını, 1993’te ise University of London, University College, School of Library, Archive and Information Studies’te Doktorasını tamamladı. 1986 yılında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde Araştırma Görevlisi, 1993’te Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünde Öğretim Görevlisi, 1994’te Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent (2002 Temmuz ayı itibariyle Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü), 2015 yılında Profesör oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

1964 yılında Sivas’ta doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Sivas’ta tamamladım. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1416 Sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurtdışı eğitim bursunu kazanarak lisansüstü eğitim yapmak üzere İngiltere’ye gittim. Yüksek lisansımı, Loughborough University of Technology, Department of Library Archives and Information Studies’de tamamladıktan sonra doktoramı da University College London, School of Library Archives and Information Studies’de “Elektronik Belge Yönetimi” başlıklı tez ile 1992’de tamamladım. Aynı yıl Türkiye’ye döndüm ve Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1998 yılında doçentlik, 2006 yılında profesörlük ünvanı aldım. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptım. Çalışma alanlarım “Elektronik Belge Yönetimi”, “Belge Standartları” ve “E-devlet” uygulamalarıdır. Şu anda Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevi yapmaktayım.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, akademik hayatına Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümün’nde devam etmektedir. Nadir eserler, kitap, kütüphane ve okuma tarihi ile özel arşivler konularında çalışmaktadır.

1965 yılında İstanbul’da doğan, Berat Bir, Özel Moda Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İ.Ü. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamış, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik Programı’nda yaptıktan sonra, ikinci yüksek lisansını da, yine aynı üniversitenin Avrupa Birliği Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ardından, doktorasını; İngilizce İşletme (Örgütsel Davranış) programında yapmıştır.
Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Berat Bir’in, uzmanlık alanları; Etkili İletişim Teknikleri, Profesyonel Yönetim ve Yöneticilik İlkeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Motivasyon ve Verimlilik, Etkili Rapor Yazma, Resmî Yazışma, Dosyalama, Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Belge Yönetimi’dir. Bu konularda, Hürriyet D&R başta olmak üzere, Ümraniye Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Orhim Danışmanlık Firması, Kadıköy Belediyesi, Genç Girişimciler Klubü, vb. kurumlarda eğitimler vermiştir.

Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlamadaki Rolü” adlı teziyle Yüksek Lisansını; 2009 yılında ise “Kütüphaneler İçin Değişim Yönetimi Modeli” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılında Doçent olduktan sonra ülkemizdeki okuma alışkanlığı sorununun çözümünü okul öncesi dönemden başlatan çalışmalar ve okul öncesi dönem çocuklarının halk kütüphanelerinde temsil edilme yetkinliğini analiz eden araştırmalar yapmaya başlamış; bu tarihten sonraki çalışmalarının odak noktasını okul öncesi dönem çocukları oluşturmuştur. Kakırman Yıldız, birçok dergide hakemlik, editörlük yapmakta olup hem ulusal hem de uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır. Hem vakıf üniversitelerinde hem de Marmara Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinde Araştırma Yöntemleri, Tıbbi Dokümantasyon, Kütüphane Yönetimi, Medya Okuryazarlığı ve Zaman Yönetimi konularında dersler vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Güssün Güneş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalını bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 1999 yılında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesinden 2009 yılında Bilgi ve Belge Yönetiminde doktor unvanını almıştır. 1996-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda kütüphane sorumlusu ve okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Müessese Arşivleri Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Akademik kütüphanecilik, tıp kütüphaneciliği, sağlık okuryazarlığı, dijital kütüphaneler, kütüphanecilikte bilgi hizmetleri ve teknik hizmetler, elektronik kaynak yönetimi, üst veri sistemleri ve sınıflama, kataloglama, semantik web, sağlık bilişimi, kütüphanelerde koruma çalışmaları, dayanıklı kağıt, meslek sağlığı, kütüphanelerde toz ve hava kirliliği ve yeni nesil kütüphane binaları ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadır. Akademik çalışma konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik yayını, kitapları, sözlü bildirileri ve poster çalışmaları bulunmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya

1980 doğumludur Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminden 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı okulda aynı bölümde, 2008 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda çalışmıştır. “Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanması” üzerine çalışmalar yaparak 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim elemanları kadrosuna katılmıştır. Çalışma alanları, elektronik belge ve arşiv yönetimi, e-devlet uygulamaları, arşiv yönetimi, arşivcilik felsefesi, tıbbi dokümantasyon, endüstri 4.0 gibi konulardır. Değişik projelerde yer almış ve birçok dergide hakemlik görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyesidir.

Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Tarih bölümlerinden 2006 yılında yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans öğrenimini “Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatına Dair Görüşleri ve Eserleri” adlı tezi ile 2010 yılında tamamladı. 2011 yılında Edinburgh Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı ve Edinburgh, Glasgow, Stirling ve Londra’daki çeşitli üniversitelerin Bilgi Çalışmaları, Yayıncılık ve İşletme bölümlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Bu şehirlerdeki kütüphane ve müzelerin tamamına yakınını gezerek mesleki incelemelerde bulundu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndaki doktorasını “Dijital Kültür Ortamında Üniversite Kütüphaneleri: İstanbul Örneği” adlı tezi ile 2015 yılında tamamladı.
Disiplinlerarası konulara ilgi duyan Aslıyüksek’in üniversite kütüphaneleri, dijitalleşme, dijital kültür, kitap yayıncılığı, okuma kültürü, çoklu okuryazarlıklar ve çocuk kütüphaneleri hakkında çalışmaları bulunmaktadır. Halen aynı bölümde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmakta olan Karagözoğlu Aslıyüksek, evli ve bir çocuk annesidir.