ÜNAK2018’de sunulan bildiriler elektronik ortamda hazırlanacak ve ÜNAK2018 Bildiriler başlığı altında e-kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle bildiri sahiplerinin çalışmalarını Bildiri Tam Metin Şablonu’na uygun biçimde düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, bildiri sahipleri, bildiri özetlerini (Bildiri Özeti Şablonu) 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Sempozyum Yönetim Sistemi’ne yüklemelidirler.

Kabul edilen bildiriler 13 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bildiri sahipleri bildirilerini Sempozyum Yönetim Sistemi‘nden takip edebilirler.

Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Özette araştırmanın amacına, kapsamına, araştırma sorularına yer verilmeli, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmeli ve kaynakça eklenmelidir. Ön değerlendirmede belirtilen biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

ÜNAK2018 Sempozyum Bildiri Özet Kitapçığı basılacağından bildiri gönderecek katılımcılarımızın kurallar konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz.

Bildiri tam metinleri Sempozyum Komitesi tarafından değerlendirilecektir.